Асистиране в деня на сватбата

Асистиране в деня на сватбата

За всички бъдещи младоженци, които биха искали  самостоятелно да планират и организират своя сватбен ден, екипът на Wed Etiquette предлага услугата Асистиране и координация в деня на сватбата. Сватбения ден е Вашият специален ден и Вие трябва да изживеете всеки миг без излишно напрежение. Не винаги, обаче, ходът на събитията протича по план. Ако искате да избегнете стреса от възможни, настъпили промени в последния момент на сватбения ви ден, или пък имате необходимост от професионална намеса, за да сте сигурни, че събитието ви ще протече без неприятни изненади, то екипът ни с удоволствие ще ви предостави следните услуги:

1.  Пълно асистиране при формирането, групирането и разпределението на списъка с гостите ви.

2.  Съставяне на подробен бюджет със залагане на всички искани от Вас параметри, както и осъществяване на последващ контрол.

3. Съставяне на подробни разпределителни схеми за настаняване на гостите по времето на църковния или изнесен ритуал, уелкъм дринка или тържествената вечеря.

4. Съставяне на подробен график за изпълнение на всички етапи по реализацията на проекта, управление на риска, стиковане и координация на избраните от Вас подизпълнители.

Асистиране в деня на сватбата

Асистиране в деня на сватбата

5. Съставяне на подробен график/сценарий за протичането на самия сватбен ден.

6. Пълно асистиране при финализирането на цялостната визия на булката и младоженеца.

7.  Пълна координация на дейността на всички подизпълнители в деня на сватбата.

8.  Прилагане на методология по посрещане и настаняване на всички гости.

9.  Следене за прилагането на сватбената програма, както и за спазване на графика по провеждане на всички церемонии, игри и ритуали.

10. Осъществяване на контрол върху работата на обслужващия персонал.

11. Пълна проверка на съответствието между представените разходни документи от страна на подизпълнителите и предварително потвърдените оферти и бюджет.

12. Осъществяване на финалните разплащания с избраните подизпълнители.

13. Изпращане на гостите на събитието и асистиране при необходимост от съдействие за организиране на логистиката им.

*Дадената услуга е необходимо да бъде потвърдена не по-късно от 30 календарни дни преди датата на събитието.

* Продължителност на координацията в самия ден на сватбата – 16 астр. часа.

* Цена: 1000 лв. при събития с брой гости до 100 души; 1500 лв. при събития с брой гости от 120 до 150 души, 1800 лв. при събития с брой гости oт 150 до 200 души. При събития с брой гости над 200 души цената за координация в деня на сватбата се договаря индивидуално в зависимост от спецификите на проекта.

* Настоящата услуга влиза в пълния пакет от услуги, предлаган от агенция за сватбено планиране и събитиен мениджмънт Wed Etiquette и не се таксува допълнително при избора му.


This site is using the Seo Wizard plugin by http://seo.uk.net/