Анна Баялцалиева - основател и мениджър на Wed Etiquette

Анна Баялцалиева – основател и мениджър на Wed Etiquette

Екипът на сватбена агенция Wed Etiquette е изграден от професионалисти с широки познания в областта на сватбената индустрия. Всеки един от експертите ни е обучен и подготвен в съответствие с принципите и философията, която изповядваме.

Компанията се ръководи от г-жа Анна Баялцалиева, която е сертифициран експерт в областта на събитийния мениджмънт, специализирала сватбено планиране в WPI (Wedding Planning Institute), магистър-специалност Международен бизнес. Изключително креативна, тя притежава необходимите такт и индивидуален подход към всеки клиент, които успешно съчетава с усет към детайлите, лидерски качества, както и силно изявени организационни и ръководни умения. За нея желанието на клиентите е закон, а удовлетворението от всеки успешно изпълнен проект – емоционална наслада.

Анна Баялцалиева владее английски, немски и сръбски език.


This site is using the Seo Wizard plugin by http://seo.uk.net/