Posts Tagged ‘традиции на сватбата’

Нещо старо, нещо ново, нещо синьо, нещо, взето назаем!

Нещо старо, нещо ново, нещо синьо, нещо взето назаем!

Нещо старо, нещо ново, нещо синьо, нещо взето назаем!

Сватбените традиции често са акцент от сватбеното тържество, който не бива да пренебрегваме. Разбира се, има стотици такива, но днес акцентираме вниманието ни върху може би най-универсалната – Нещо старо, нещо ново, нещо синьо, нещо взето назаем!

(more…)