Как правилно да съставим списъка с гостите на сватбата ни!

Как да съставим правилно списъка с гостите на сватбата ни?

Как да съставим правилно списъка с гостите на сватбата ни?

Повечето младоженци срещат известни затруднения при съставянето на списъка с имената на гостите, които биха искали да поканят на сватбата си, затова екипът на сватбена агенция Wed Etiquette решихме да ви споделим няколко съвета по темата. Възможно е, първоначално, да се почувствате леко объркани и да се чудите кого точно бихте искали да поканите на сватбата си. Но не се притеснявайте , това е напълно нормално. Ще започнем със съставяне на предварителен списък на гостите, който в последствие, бъдете сигурни, ще претърпи поредица от корекции. И така, преди всичко:

Да определим сватбения си бюджет.

Да определим сватбения си бюджет.

Определете сватбения си бюджет

Това е една от основните стъпки при сватбеното планиране . До голяма степен, цялостната организация на сватбата ви зависи изцяло от сватбения ви бюджет, с който е редно да се съобразите. Имайте предвид, че броят на гостите зависи от това какво бихте могли да си позвоилте.

 Разделете списъка с гостите си в основни категории

Най-добрият начин да запишете всички гости, които бихте поканили на сватбата си е да ги групирате в следните категории: Семейството на булката; Семейството на младоженеца; Приятели на булката и младоженеца; Гости от страна на родителите на булката; Гости от страна на родителите на младоженеца

Задайте си следните въпроси

Кого бихме поканили на сватбата си?

Кого бихме поканили на сватбата си?

Вероятно първоначалният списък с гостите ви ще надхвърли очакваният брой хора, които бихте поканили на сватбата си. Затова, задайте си следните въпроси, които ще ви помогнат да редуцирате броят на гостите:

  • Колко далечни роднини бихте искали да поканите? Трябва ли да включва списъка ви с гости само близки роднини или бихте искали да поканите всички ваши лели, братовчеди и т.н)
  • Искате ли да присъстват деца на вашата сватба?
  • Бихте ли поканили колегите си от работа?
  • Бихте ли желали да поканите съучениците си или състудентите си?
  • Бихте ли поканили гостите си с придружител, т.н +1?
  • От колко време не сте се виждали с гостите определени по списък? Ако не сте се срещали с някои от тях повече от 5 години, действително ли бихте искали да ги поканите?
  • До колко е важно за вашите родители да поканят техни гости на сватбата ви, с които нямате особено близки отношения?

Финализиране на списъка на гостите

Как да съставим правилно списъка с гостите за сватбата си

Как да съставим правилно списъка с гостите за сватбата си

След като сте групирали гостите си в отделни категории и сте изяснили параметрите, по които ще направите подбор следва да редуцирате броя на писъстващите в списъка. Можете, както да изключите цели групи, например гостите от страна на родителите ви или стари съученици, така и да премахнете от списъка конкретни гости. Ако ви е необходимо оправдание, винаги можете да споделите, че организирате сватба в строго тесен кръг. Също така, имайте предвид, че децата на сватбата са очарователни, но присъствието им може да бъде свързано с усложнения или необходимост от допълнителни грижи от страна на техните родители, което няма да им позволи да се насладят напълно на събитието. Съобразете се и с желаниеото на родителите си, защото вашата сватба е събитие, което е не по-малко важно и за тях и вероятно ще поискат да поканят свои близки или колеги, но можете да органичите избора им като им дадете право да поканят определен брой свои гости, например 5 или 10 госта от всяка страна.

Номериране и вписване на допълнителна информация

Как да съставим правилно списъка с гостите за сватбата си

Как да съставим правилно списъка с гостите за сватбата си

След като вече сте финализираи списъка на гостите е необходимо черновата да се превърне в официален списък, който да дадете на сватбения си организатор, и който ще ви послужи за цялото планиране. По списъка на гостите се поготвят поканите, запазват се стаи в хотел, договарят се менютата, поръчват се подаръците за гости и т.н. Направете таблица, в която внимателно впишете всички детайли. Съветваме ви тя да съдържа следната информация: три имена, адрес, телефон за контакт, имейл, поле, в което да отбележите дали сте изпратили покана, предпочитания за меню, поле, в което да отметнете ще бъде ли запазвана стая в хотел, както и поле, в което да отбележите номера на масата, на която ще разположеите всеки гост.

Comments are closed.


This site is using the Seo Wizard plugin by http://seo.uk.net/