Настаняване на гостите – протокол и етикет!

 

настаняване на гостите

Настаняване на гостите в сватбения ден

Настаняването на гостите е един от най-важните елементи в сватбеното планиране, особено ако искате да имате забавно и запомнящо се тържество. Трябва да знаете, че ако следвате съветите ни и спазите основните принципи на сватбения протокол и етикет, гостите ви ще бъдат в приятна компания, а вие ще се забавлявате през цялото събитие. Преди да започнете с изготвянето на схемата за настаняване е необходимо да имате финализиран списък на гостите си. Не забравяйте да съобразите и пространството, както и формата на масите.

маса на младоженците

Масата на булката и младоженеца

Разбира се, на първо място е масата на младоженците, т.н основна маса. Съгласно нормите на протокола е прието на нея да бъдат настанени булката, младоженеца и кумовете с техните половинки. В зависимост от това дали кумовете са с придружители или без, имайте предвид следната последователност. В центъра на масата се разполагат младоженеца, от лявата му страна (до сърцето) – булката. Кумата се настанява от дясно на младоженеца, а кумът от ляво на булката. Ако кумовете са с придружители, то те следва да бъдат разположени до тях. Така ще спазите последователността, която е желателна и за всички гости – мъж, жена.

масата на родителите

Масата на родителите на младоженците

След като е готово разположението на основната маса, следва да обърнем внимание на масата на роднините. Общоприето е те да бъдат разделени на роднини на булката и роднини на младоженеца. В случай, че масите са кръгли, настаняват се последователно, с лице към дансинга или центъра на залата, бащата, майката и роднините от тяхна страна, като отново се спазва принципа мъж жена. Така се обособяват две маси за родителите, като отдясно на основната маса е тази на родителите на младоженеца, а от ляво, тази с родителите на булката. Допуска се и т.н комбинирано настаняване, когато роднините и от двете страни седят на една обща маса, отдясно на основната.

настаняване на гостите

Индивидуални табелки с имената на гостите – place cards

Останалите маси се подреждат в зависимост от формата на залата, последователно, като е добре да спазите следните принципи за настаняване:

1. Близките приятели и колеги на младоженците се настаняват на масите след тези на родителите.

2. На която и маса да е настанен всеки гост, той следва да има пряка видимост към основната маса на булката и младоженеца.

3. Настанете на обща маса познати гости, които имат общи теми на разговор.

4. Предвидете по 1 шафер и една шаферка за всяка маса. Предполага се, че те са ви близки и ще познават по-голямата част от гостите ви. Така, лесно те ще могат да поддържат добро ниво на комуникация с всички на масата и лесно ще могат да представят непознатите гости на масата.

настаняване на гостите 2

Настаняване на гостите – протокол и етикет

5. Гости, които са без придружител е желателно да бъдат настанени на една маса като избягвате да ги разположите до семейни двойки.

6. Погрижете се да подготвите тейбъл карти с номерата на масите, както и индивидуални плейс карти с имената на гостите, за да могат те лесно да се ориентират в местата си.

7. Съобразете приблизителните интереси на вашите гости и ги групирайте според тях. Избягвайте настаняването на една маса на гости, които не са в добри отношения.

8. Гостите с деца е добре да бъдат настанени в достатъчна отдалеченост от звуковото оборудване като трябва да могат лесно да станат от масата в случай на необходимост. Ако има отделна маса за деца или детски кът, той трябва да е разположен в непосредствена близост до масата с родителите им.

9. Желателно е да комбинирате приятелите и колегите си, за да не се формират отделни компании, а на всички маси да има добро настроение. Така например ако имате кръгли маси с  разположение на 8 госта, то настанете 4 колеги и 4 приятели на една маса.

10. Не групирайте гостите по полов признак. Спазвайте правилото за редуване на мъж, жена.

Comments are closed.


This site is using the Seo Wizard plugin by http://seo.uk.net/